www.mtennis.org

メニュー

ポイントランキング(ジュニア)

2020.10.14
前回のジュニアランキング9/4において本年度の大会組み合わせの参考にする為に昨年度の南日本ジュニア・九州ジュニアポイントを残しておきましたが本年度の県ジュニア大会及び全国選抜ジュニア大会が終了した為、ポイントを省きました。


日付EXCELファイルHTMLファイルPDFファイル
2022.4.7現在EXCEL 
2021.12.13現在(1.7訂正)EXCEL 
2021.11.15現在EXCEL 
2021.9.1現在EXCEL 
2021.7.5現在EXCEL 
2021.4.23現在EXCEL 
2021.3.15現在EXCEL 
2020.12.17現在(12.25訂正)EXCEL 
2020.11.11現在EXCEL 
2020.9.24現在EXCEL 
2020.9.7現在EXCEL 
2020.8.7現在EXCEL 
2020.6.30現在EXCEL 
2019.12.1現在EXCEL 
2019.10.8現在EXCEL 
2019.8.20現在EXCEL 
2019.6.25現在EXCEL 
2019.4.22現在EXCEL 
2019.4.10現在EXCEL 
2019.3.11現在EXCEL 
2019.2.26現在EXCEL 
2018.11.26現在EXCEL 
2018.11.5現在EXCEL 
2018.10.15現在EXCEL 
2018.7.18現在EXCEL 
2018.4.9現在EXCEL 
2018.3.18現在EXCEL 
2018.3.13現在EXCEL 
2018.2.28現在EXCEL 
2018.2.14現在EXCEL 
2018.1.23現在EXCEL 
2017.12.11現在EXCEL 
2017.6.27現在EXCEL 
2017.5.31現在EXCEL 
2017.4.20現在EXCEL 
2017.4.6現在EXCEL PDF
2017.3.13現在EXCEL PDF
2017.2.21現在EXCEL PDF
2017.1.25現在EXCEL PDF
2016.12.11現在EXCEL PDF
2016.9.5現在EXCEL PDF
2016.6.26現在EXCEL PDF
2016.2.8現在 小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
2015.12.10現在 小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
2015.10.20現在 小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
2015.09.07現在 小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
2015.07.31現在 小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
2015.02.18現在EXCEL PDF
PDF2
2014.12.04現在EXCEL PDF
PDF2
2014.10.09現在EXCEL PDF
PDF2
2014.07.07現在EXCEL PDF
PDF2
2013.04.25現在EXCELHTML
2013.03.31現在EXCELHTML
2013.12.20現在EXCEL PDF
PDF2
PDF3
2013.10.05現在EXCEL PDF
PDF2
2013.07.25現在EXCEL PDF
PDF2
2013.05.20現在EXCEL PDF
PDF2
2013.04.23現在EXCEL PDF
PDF2
PDF3
2013.02.22現在EXCEL PDF
PDF2
PDF3
2012.09.04現在EXCEL PDF
PDF2
2012.08.09現在EXCEL PDF
2012.06.05現在EXCEL PDF
2012.05.01現在EXCEL PDF
2011.12.22現在EXCEL PDF
2011.07.01現在EXCELHTMLPDF
PDF2
2011.05.30現在EXCELHTMLPDF
2011.03.08現在EXCELHTMLPDF
2010.12.17現在EXCELHTMLPDF
2010.10.18現在EXCELHTMLPDF
PDF2
2009.11.30現在EXCELHTML
2009.06.30現在EXCELHTML
2009.05.31現在EXCELHTML
2009.04.30現在EXCELHTML
2009.02.28現在EXCELHTML
2008.11.30現在EXCELHTML
2008.06.30現在EXCELHTML
2008.05.31現在EXCELHTML
2008.03.31現在EXCELHTML
2007.11.30現在EXCELHTML
2007.08.31現在EXCELHTML
2007.03.31現在EXCELHTML